Wachttijden praktijkexamen CBR flink opgelopen

Wachttijden praktijkexamen CBR flink opgelopen

De wachttijden voor het praktijkexamen B bij het CBR zijn weer fors gestegen. Werd in januari op twee locaties de maximale wachttijd van zeven weken overschreden; inmiddels wordt op achttien examenplaatsen niet aan deze doelstelling voldaan. Het CBR verwacht dat dit nog zeker tot en met de eerste helft van dit jaar voortduurt, maar voorziet geen extreem hoge pieken zoals vorig jaar.

Deze winter leek het nog de goede kant op te gaan met de wachttijden. In januari was er ‘slechts’ op twee plaatsen een overschrijding van de norm van zeven weken. De afgelopen twee maanden liep dat aantal weer snel op. Eind februari werd op veertien plaatsen de norm overschreden en begin maart staat de teller op achttien locaties.

Op de examenlocaties Leeuwarden, Doetinchem, Utrecht, Barendrecht en Leiden moeten leerlingen zeker negen weken wachten voordat er een plaats vrij is voor het rijexamen. Met name in Utrecht ligt de wachttijd al maandenlang boven de zeven weken.

Hoge vraag

“Naarmate het voorjaar nadert, zien we op een toenemend aantal examenlocaties overschrijdingen van de zeven weken, met name bij de eerste examens”, zegt Nathalie Dingeldein, woordvoerder van CBR. “We gaven vorig jaar al aan dat we verwachten dat de druk op reserveringstermijn in ieder geval de eerste helft van 2017 aanhoudt. Door de gunstige economie is de marktvraag hoog. Maar door de maatregelen die we genomen hebben zullen de pieken niet meer zo hoog zijn.”

De piek kwam vorig jaar in de zomerperiode. Op sommige locaties liep de wachttijd op tot dertien weken. Het CBR kondigde vorig jaar aan nog in 2016 zestig nieuwe examinatoren aan te willen stellen en hetzelfde aantal ook in 2017 aan te willen trekken.

Wil jij lessen in een Audi A3? Waar wacht je nog op?

Overwerken

Het werven van de eerste zestig examinatoren is gelukt, meldt het CBR. Inmiddels zijn er 44 nieuwe examinatoren aan het werk. “De andere mensen die we vorig jaar hebben aangenomen ronden binnenkort de opleiding af en gaan dan ook aan de slag”, vertelt Dingeldein.

“We zijn nog volop bezig met de werving en we werken over. We verwachten dat er dit voorjaar ruim dertig nieuwe examinatoren aan de slag gaan. Verder staan opleidingen gepland in april en mei. Al deze opleidingen duren drie maanden, zodat we de nieuwe examinatoren niet meteen kunnen inzetten voor het afnemen van examens.”

Beroepsexamens

Het probleem van de lange wachttijd speelt inmiddels ook bij de CCV-examens. Ook voor deze categorie wordt naar extra examinatoren gezocht. Daarnaast worden ook op zaterdag examens afgenomen. Vorig jaar zijn er zeven extra CCV-examinatoren aangetrokken. Zij zijn bezig met de opleiding. Dit jaar komen er nog eens acht fulltime banen bij.

Aan de examinatoren voor beroepsexamens worden meer eisen gesteld dan aan de medewerkers die het auto-praktijkexamen afnemen. De opleiding duurt negen tot twaalf maanden.

Dit bericht is afkomstig van verkeerspro.nl

Lees ook:
Vanaf nu kan je ook je rijbewijs online aanvragen!
Rijbewijs gehaald? Zet hiervan geen foto op internet